FANDOM


Guild buffs skills warehouse buttons

Przyciski w Guildhouse

<< Strona główna C9 Wiki

Opracowane by Danyer:


Gildyjne skille i buffy są dostępne od rangi Newcommer. Można je założyc w Guildhouse (w każdym mieście), a każdorazowe założenie skilla lub buffa kosztuje 10k Gold.

Założone skille i buffy możesz sprawdzić w oknie gildii (okno "Guild" wyświetlisz skrótem klawiaturowym "U").

Obecnie można założyc maksymalnie po 3 gildyjne skille i 3 buffy. Limit dla 1 lvl+ wynosi po 1 skillu i buffie. Po pierwszej zmianie klasy (minimum 10 lvl) limit to 2 skille i 2 buffy. A po drugiej zmianie klasy (od 20 lvl) po 3 skille i buffy.

Poniższe tabelki zawierają skille i buffy gildii "Zakon Feniksa". Dane są z 16 sierpnia 2014.

Gildyjne skilleEdit


Guild skills window

Wszystkie gildyjne skille mają 9 lvl i dostępne są od 1 lvl gracza. Takie same staty są zarówno dla PvE (stage), jak i dla PvP.

Nazwa skilla Staty
Unity STR ^30
Fitness Training HTH ^30
Lucid Choice WIS ^30
Sage Choice INT ^30
Flooding Energy Max HP ^200
Magic Power Max MP ^200
lron Body Physical Defense ^5.0% + 25
lron Will Magic Defense ^5.0% + 25
United Physical Power Attack power ^5.0% + 10
United Magical Power Magic attack ^5.0% + 10


Gildyjne buffyEdit


Guild buffs window v2

Podstawowe statyEdit

Nazwa buffa Staty Level
STR
Simple lron Candlestick STR ^12 5
Rococo Iron Candlestick STR ^18 43
Halloween Table (STR) STR ^20 50
Intricate Rococo Steel Candlestick STR ^26 51
2013 Christmas Tree STR ^30 1
INT
Simple Wooden Dining Table INT ^12 5
Strong Wooden Dining Table INT ^15 25
WIS
Simple Wooden Chair WIS ^12 5
Strong Wooden Chair WIS ^15 25
Rococo Wooden Chair WIS ^18 43
Halloween Table (WIS) WIS ^20 50
2013 Sleigh of Rudolph WIS ^30 1
HTH
Simple Wooden Table HTH ^12 5
Strong Wooden Table HTH ^15 25


Dodatkowe statyEdit

Nazwa buffa Staty Level
Max HP
Simple Wooden Dish Max HP ^124 5
Strong Wooden Dish Max HP ^146 25
Baroque Wooden Plate Max HP ^182 43
Max MP
Simple Wooden Deposit Chest Max MP ^124 5
Strong Wooden Deposit Chest Max MP ^146 25
Critical Chance
Simple Bureau Critical Chance ^0.9% 5
Strong Bureau Critical Chance ^1.1% 25
Baroque Bureau Critical Chance ^1.4% 43
Casting Speed
Fabulous Shining Curtain Casting Speed ^1.5% 25
Baroque Shining Curtain Casting Speed ^1.8% 43
Move Speed
Simple Decorative Boomerang Move Speed ^0.9% 5
Strong Decorative Boomerang Move Speed ^1.1% 25
Decorative Baroque Boomerang Move Speed ^1.4% 43
Attack Power
Simple Rocking Chair Attack Power ^1.2% 5
Strong Rocking Chair Attack Power ^1.5% 25
Rococo Rocking Chair Attack Power ^1.8% 43
Intricate Rococo Rocking Chair Attack Power ^2.6% 51
Magical Attack
Simple Dining Chair Magical Attack ^1.5% 5
Strong Dining Chair Magical Attack ^1.8% 25
Rococo Dining Chair Magical Attack ^2.3% 43
Intricate Rococo Dining Chair Magical Attack ^3.3% 43
Physical Defense
Simple Decorative Wooden Shield Physical Defense ^1.2% 5
Strong Decorative Wooden Shield Physical Defense ^1.5% 25
Rococo Decorative Wooden Shield Physical Defense ^1.8% 43
Stately Baroque Decorative Wooden Shield Physical Defense ^2.6% 51
Magic Defense
Simple Decorative Wooden Sword Magic Defense ^1.2% 5
Strong Decorative Wooden Sword Magic Defense ^1.5% 25
Decorative Baroque Wooden Sword Magic Defense ^1.8% 43
Concentration
Simple Wooden Barrel Concentration ^3.1% 5
Strong Wooden Barrel Concentration ^3.6% 25
Rococo Wooden Barrel Concentration ^4.6% 43
Baroque Wooden Barrel Concentration ^4.6% 43


Staty żywiołowEdit

Nazwa buffa Staty Level
Fire Attack
Strong Bed Fire Attack ^66 25
Baroque Bed Fire Attack ^82 43
Water Attack
Simple Bullhide Rug Water Attack ^56 5
Rococo Bullhide Rug Water Attack ^82 43
Air Attack
Simple Wooden Doll Air Attack ^56 5
Strong Wooden Doll Air Attack ^66 25
Rococo Wooden Doll Air Attack ^82 43
Earth Attack
Simple Steel Sword Earth Attack ^56 5
Baroque Steel Sword Earth Attack ^82 43
Fire Resistance
Simple Wooden Window Fire Resistance ^74 5
Strong Wooden Window Fire Resistance ^87 25
Baroque Wooden Window Fire Resistance ^109 43
Water Resistance
Simple Ribbon Cushion Water Resistance ^74 5
Rococo Ribbon Cushion Water Resistance ^109 43
Air Resistance
Simple Picture Frame Air Resistance ^74 5
Strong Picture Frame Air Resistance ^87 25
Baroque Picture Frame Air Resistance ^109 43
Earth Resistance
Simple lron Cabinet Earth Resistance ^74 5
Baroque Steel Cabinet Earth Resistance ^109 43