FANDOM


Wróć

Magic seal scroll

Magic Seal Scroll
Księga (zwój?) do odbindowywania itemów.


Przedmiot ten służy do usuwania kłudki z itemu. Przedmioty z kłudkami są przypisane do naszej postaci i nie mogą być usunięte z jej plecaka. W związku z tym nie można ich wysłać mailem, przenieść do magazynu (a przez to — na inną postać), ani wystawić na aukcji w Trade Office (AH).


WAŻNE: Magic Seal Scroll znajduje się w zakładce "Cash" plecaka naszej postaci!


Proces jest analogiczny jak przy Magic Primer czy Chaos Stone:

1. Klikamy dwukrotnie na naszym "zwoju" (Magic Seal Scroll). Otworzy się okienko, jak poniżej:


Magic Seal Scroll

W tym przypadku, mamy tylko jeden zwój, a do odbindowania itemu potrzebnych jest aż 59 - brakuje więc 58.


2. Jeśli mielibyśmy odpowiednią ilość zwojów, to po naciśnięciu "OK" i odczekaniu paska postępu odblokujemy (odbindujemy) item. Mała kłudeczka z czerwonej zmieni się na białą, a na karcie cech przedmiotu pojawi się biały napis "Unbound Count: X" - gdzie X wskazywał będzie, ile razy dany item był już odbindowywany.


Item locked — przedmiot zablokowany - nie można go wyjąć z okna postaci;
Item unlocked — przedmiot odblokowany - można go przełożyć lub sprzedać w Trade Office (AH)


przygotowane przez Vinya